Download Nepali Ukhan App from Play store.

भैंसी नुहाएर गाई हुदैन, भाई मोटाएर दाई हुदैन ।


परिमार्जित मिति:


पेश गर्ने व्यक्ति: बिक्रम चौधरी

Roman English


Bhaisi nuhayera gai hudaina, bhai motayera dai hudaina.

Literal English Translation


Buffallo is not going to turn into a cow by taking a bath, small brother is not going to be a big brother by gaining weight.
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

भैंसीलाई सिङ भारी हुँदैन ।

Bhaisi lai singh bhaari hudaina.

परिमार्जित मिति:

धोबीलाई हतार भयो भन्दैमा रातिमा घाम लाग्दैन ।

Dhobi lai hataar bhayo bhandai maa raati maa ghaam laagdaina.

परिमार्जित मिति:

नाफा भए पेशा, घाटा भए दशा ।

Nafa bhaye pesha, ghata bhaye dasha.

परिमार्जित मिति:

धोबीलाई हतार हुँदैमा घाम लाग्दैन ।

Dhobi lai hataar hudai maa ghaam laagdaina.

परिमार्जित मिति:

थोरै भए ठिक्क, धेरै भए दिक्क ।

Thorai bhaye thikka, dherai bhaye dikka.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: