Download Nepali Ukhan App from Play store.

भाइ फुटे गँवार लुटे ।


परिमार्जित मिति:

Roman English


Bhai fute gawaar lute.
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

उत्ताउली गाईलाई बाघले खाई ।

Uttauli gaai lai bhaag le khaai

परिमार्जित मिति:

गुलाई चलाए गन्ध ।

Gu lai chalaaye gandha.

परिमार्जित मिति:

नामर्दलाई लुतो ।

Naamarda lai luto.

परिमार्जित मिति:

तातो पानीले घर डढदैन !

Taato paani le ghar dadhdaina !

परिमार्जित मिति:

काम गर्ने कालु मकै खाने भालु ।

Kaam garne kaalu, makai khaane bhaalu.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: