Download Nepali Ukhan App from Play store.

भाई भए भरोस, गाई भए गोरस !


परिमार्जित मिति:

Roman English


Bhai bhaye bharos, gai bhaye goras !
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

थोरै भए ठिक्क, धेरै भए दिक्क ।

Thorai bhaye thikka, dherai bhaye dikka.

परिमार्जित मिति:

नाफा भए पेशा, घाटा भए दशा ।

Nafa bhaye pesha, ghata bhaye dasha.

परिमार्जित मिति:

धेरै खाए मल, थोरै खाए बल ।

Dherai khaaye mal, thorai khaaye bal.

परिमार्जित मिति:

बाघ बुढो भए पनि घाँस खाँदैन ।

Bagh budo bhaye pani ghas khadaina.

परिमार्जित मिति:

एउटा भए सरासर, दुइटा भए भराभर, तिनवटा भए टाउको फोराफोर ।

Euta bhaye saraasar, duita bhaye bharaabhar, tin wota bhaye tauko foraafor.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: