Download Nepali Ukhan App from Play store.

भाग्यमानीको भूतै कमारो ।


परिमार्जित मिति:

Roman English


Bhagyamaani ko bhutai kamaaro.

Literal English Translation


Lucky person has ghost as servant.
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

आजको कामलाई भोलि नभन्नु ।

Aaja ko kaam lai bholi nabhannu.

परिमार्जित मिति:

भित्ताको पनि कान हुन्छ ।

Bhittaa ko pani kaam hunchha.

परिमार्जित मिति:

माछाको बल पानी सम्म ।

Machhaa ko bal paani samma.

परिमार्जित मिति:

काशी जाने कुतिको बाटो !

Kaashi jaane kuti ko baato.

परिमार्जित मिति:

अहंकारी भ्यागुताको ट्वार ट्वारै ठूलो ।

Ahankari bhyaguto ko twar twar nai thulo

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: