Download Nepali Ukhan App from Play store.

भाग्यमानीको भूतै कमारो ।


परिमार्जित मिति:

Roman English


Bhagyamaani ko bhutai kamaaro.

Literal English Translation


Lucky person has ghost as servant.
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

आजको कामलाई भोलि नभन्नु ।

Aaja ko kaam lai bholi nabhannu.

परिमार्जित मिति:

भित्ताको पनि कान हुन्छ ।

Bhittaa ko pani kaam hunchha.

परिमार्जित मिति:

माटाकाे भाँडाेलाई काठकाे मुंग्राे ।

Mata ko bhando lai kaath ko mungro.

परिमार्जित मिति:

भ्यागुताको धार्नी कहिल्यै पुग्दैन ।

Bhyaguta ko dharni kahilei pugdaina.

परिमार्जित मिति:

मामा अगाडि कुलकाे वखान ।

Mama agaadi kul ko bakhan.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: