Download Nepali Ukhan App from Play store.

बलेको आगोमा घिउ थप्नु ।


परिमार्जित मिति:

Roman English


Baleko aago maa ghiu thapnu.

अर्थ


पहिले नै खराब अवस्थालाई अझ खराब बनाउनु ।

Literal English Translation


To put ghee in burning fire.

English Meaning


To make already bad situation worse.

English Proverb


Add insult to injury.
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

कपाल दुखेको औषधी नाइटोमा लगाउनु ।

Kapaal dukheko ausadhi naito maa lagaunu.

परिमार्जित मिति:

मनको लड्‍डु घ्यूसँग खानु ।

Man ko laddu ghiu sanga khaanu.

परिमार्जित मिति:

आगो ताप्नु मुढाको कुरा, सुन्‍नु बुढाको ।

Aago taapnu muda ko kura sunnu buda ko

परिमार्जित मिति:

ऋण काढेर घिऊ खानु ।

Rin kaadhera ghiu khaanu.

परिमार्जित मिति:

हलो अड्काएर गोरू चुट्नु ।

Halo adkaayera goru chutnu.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: