Download Nepali Ukhan App from Play store.

बादरको पुच्छर टाई न इँजार ।


परिमार्जित मिति:


Roman English


Badar ko puchhar tai na ijaar

अर्थ


यो उखानले कुनै पनि अवस्थामा र परिस्थितिमा प्रयोग गर्न नसकिने वा काम नलाग्ने वस्तु वा व्यक्तिलाई जनाउँछ ।

उदाहरण


यो पुरानो मेसिन त बादरको पुच्छर टाई न इँजार जस्तो छ, न चल्छ, न काम लाग्छ ।

Literal English Translation


The monkey's tail, neither suitable as a tie nor as a cord.

English Meaning


This proverb refers to something or someone that is completely useless and serves no purpose in any situation or context.

English Proverb


As useless as a screen door on a submarine.
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

बाँदर को पुच्छर, लौरो न हतियार !

Bandar ko puchchhar lauro na hatiyaar !

परिमार्जित मिति:

वाणाको घरमा सबै पुजारी ।

Baada ko ghar maa sabai pujaari.

परिमार्जित मिति:

घर न थर, पोइको रहर !

Ghar na thar, poi ko rahar !

परिमार्जित मिति:

जसको बाँदर उसैले नचाउँछ ।

Jasko baadar, usaile nachauchha.

परिमार्जित मिति:

राजाको काम चारैतिर बदनाम ।

Raja ko kaam charai tira badnaam.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: