Download Nepali Ukhan App from Play store.

बारी न विरुवा नौ मुरी तोरी ।


परिमार्जित मिति:

Roman English


Baari na biruwaa nau muri tori.

Literal English Translation


9 muri mustards without any field or plants.
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

झिङ्गो मारि धार्नी न बिसौली !

Jhingo maari dharni na bisauli.

परिमार्जित मिति:

शोक न सुर्ता, भोक न भकारी ।

Sok na surtaa, bhok na bhakaari.

परिमार्जित मिति:

नबिराउनु नडराउनु ।

Na biraunu na daraunu !

परिमार्जित मिति:

खाई न पाई दौरामाथि टाई ।

Khaayi na paayi, dauraa maathi tai.

परिमार्जित मिति:

गधा भारी नपुगी उठ्दैन !

Gadhaa bhaari napugi uthdaina !

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: