Download Nepali Ukhan App from Play store.

आमाको माया आँखाको डिलमा ।


परिमार्जित मिति:


पेश गर्ने व्यक्ति: दीपक यात्री

Roman English


Ama ko maya ankha ko dil maa.

Literal English Translation


Mother's love in the outskirts of the eyes.
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

मामा अगाडि कुलकाे वखान ।

Mama agaadi kul ko bakhan.

परिमार्जित मिति:

साउँको भन्दा ब्याजको माया ।

Saunko bhanda byaaj ko maya.

परिमार्जित मिति:

मामा को घोडामा भान्जा को हे हे !

Mama ko ghoda maa bhanjaa ko he he !

परिमार्जित मिति:

खोलाको देशमा पानीको दुःख ।

Khola ko desh ma pani ko dukha.

परिमार्जित मिति:

जिउदाको जन्ती, मर्दाको मलामी ।

Jiuda ko janti mardaa ko malaami.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: