Download Nepali Ukhan App from Play store.

अक्चु खाए बक्छु खाए झुसे बारुलो !


परिमार्जित मिति:

Roman English


Akchhu khaaye bakchhu khaaye jhuse baarulo

English Meaning


It is a way of saying that the opponent is of no match and the person has dealt with much stronger opponents successfully in the past.
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

खाए खा नखाए घिच !

Khaaye khaa nakhaaye ghich.

परिमार्जित मिति:

आए बाउको गए साहुको !

Aaye bau ko gaye saahu ko !

परिमार्जित मिति:

आफू ताक्छु मुडो, बन्चरो ताक्छ घुँडो ।

Afu taakchhu mudo, bancharo takchha ghundo.

परिमार्जित मिति:

धेरै खाए मल, थोरै खाए बल ।

Dherai khaaye mal, thorai khaaye bal.

परिमार्जित मिति:

डाँकाले खाएको धन,आगोले खाएको बन !

Daakaa le khaayeko dhan, aago le khaayeko ban !

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: