Download Nepali Ukhan App from Play store.

अकबरी सुनलाई कसी लाउनु पर्दैन ।


परिमार्जित मिति:

Roman English


Akabari sun lai kasi laaunu pardaina.

Literal English Translation


The Fine (Pure) gold doesn’t need to be polished.

English Meaning


Pure gold does not fear the flame. The good (high-quality) things should not be tested for their reliability (or strength) time and again.
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

सुनलाई खोल लाउनु पर्दैन ।

Sun lai khol launu pardaina.

परिमार्जित मिति:

गुन्द्रुक पकाउनु पर्दैन, साली फकाउनु पर्दैन ।

Gundruk lai pakaunu pardaina, saali lai fakauna pardiana.

परिमार्जित मिति:

गुन्द्रुकलाई पकाउनु पर्दैन ।

Gundruk lai pakauna pardaina.

परिमार्जित मिति:

आफ्नो थैली सुरक्षित राखे अर्कालाई दोष लगाउनु पर्दैन ।

Aafno thaili surakshit raakhe arkaa lai dosh lagaunu pardaina.

परिमार्जित मिति:

कसैलाई लाखा, कसैलाई पाखा ।

Kasai lai kaakhaa, kasai lai paakhaa.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: