Download Nepali Ukhan App from Play store.

अहंकारी भ्यागुताको ट्वार ट्वारै ठूलो ।


परिमार्जित मिति:

Roman English


Ahankari bhyaguto ko twar twar nai thulo
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

भाग्यमानीको भूतै कमारो ।

Bhagyamaani ko bhutai kamaaro.

परिमार्जित मिति:

घर न थर, पोइको रहर !

Ghar na thar, poi ko rahar !

परिमार्जित मिति:

चोरको स्वर ठूलो, डाँकाको आँखा ठूलो ।

Chor ko swar thulo, daakaa ko aankha thulo.

परिमार्जित मिति:

भाउजुको देवर तन्नेरी !

Bhauju ko dewar tannari!

परिमार्जित मिति:

बादरको पुच्छर टाई न इँजार

Badar ko puchhar tai na ijaar

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: