Download Nepali Ukhan App from Play store.

आँपको आँप, कोयाको दाम ।


परिमार्जित मिति:


Roman English


Aanp ko aanp, koya ko daam.

अर्थ


अरूबाट उही व्यवहारको आशा नगर्नुहोस् जुन तपाईंले तिनीहरूलाई दिनुहुन्न ।

English Meaning


Don't expect the same treatment from others that you don't give them.
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

काम न काजको, दुश्मन अनाजको ।

Kaam na kaaj ko dusman anaaj ko.

परिमार्जित मिति:

आमाको माया आँखाको डिलमा ।

Ama ko maya ankha ko dil maa.

परिमार्जित मिति:

डाँकाले खाएको धन,आगोले खाएको बन !

Daakaa le khaayeko dhan, aago le khaayeko ban !

परिमार्जित मिति:

चोरको स्वर ठूलो, डाँकाको आँखा ठूलो ।

Chor ko swar thulo, daakaa ko aankha thulo.

परिमार्जित मिति:

अँध्याराको काम खोलाको गीत ।

Andhyaro ko kaam khola ko geet.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: