Download Nepali Ukhan App from Play store.

आकाशमा थुके मुखमा छिटा ।


परिमार्जित मिति:

Roman English


Aakash maa thuke, mukh maa chhitaa.
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

शिरमा टोपी छैन, खुट्टामा खोल ।

Shir maa chhaina, khuttaa maa khol.

परिमार्जित मिति:

मुख मा राम राम बगली मा छुरा ।

Mukh maa ram ram bavali maa chhuraa.

परिमार्जित मिति:

हातमा पुस्तक मनमा दश थोक ।

Haat maa pustak, man maa das thok.

परिमार्जित मिति:

जुन थालमा खायो, त्यही थालमा हग्छ ।

Jun thaal maa khaayo, tehi thaal maa hagchha.

परिमार्जित मिति:

गाग्रीमा पानी छैन, तिहुनमा झोल !

Gaagri maa paani chhaina, tihun maa jhol.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: