Download Nepali Ukhan App from Play store.

आफुले खान नपाएको अंगुर अमिलो ।


परिमार्जित मिति:

Roman English


Aafule khaana napaayeko angur amilo.

अर्थ


आफुले प्राप्त गर्न नसकेको चिजलाई खराब भन्नु ।

Literal English Translation


The grapes that you could not eat are sour.

English Meaning


It is easy to despise what you could not achieve.

English Proverb


The grapes of disappointment are always sour.
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

नपाउने ले केरा पायो बीयर संगै खायो ।

Napaune le keraa paayo beer sangai khaayo.

परिमार्जित मिति:

दिउँ आफू नाङ्‍गो नदिउँ माग्नेको मुख बाङ्‍गो ।

Diu aafu naango nadiu maagne ko mukh baango.

परिमार्जित मिति:

काम न काजको, दुश्मन अनाजको ।

Kaam na kaaj ko dusman anaaj ko.

परिमार्जित मिति:

न्याय नपाए गोर्खा जानु ।

Nyaaye napaaye Gorkha jaanu.

परिमार्जित मिति:

आम्दानी चार आनाको खर्च बाह्र आनाको ।

Aamdani chaar aanaa ko kharchaa bahra aanaa ko.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: