Download Nepali Ukhan App from Play store.

आँ गर्दा अलङ्‍कार बुझ्ने ।


परिमार्जित मिति:

Roman English


Aa gardaa alangkaar bujhne.
यो पेज सेयर गर्नुहोस्:

तपाईको प्रतिक्रिया

यस्तै अरु उखानहरु

जाँगर न साँगर खाने बेला आँ गर ।

Jaagar na saagar khaane belaa aa gar.

परिमार्जित मिति:

गाई गंगा बराबर ।

Gaayi gangaa baraabar.

परिमार्जित मिति:

बूढा मरे भाका सरे ।

Buda mare bhaakaa sare.

परिमार्जित मिति:

लहरा तान्दा पहरा गर्जिन्छ ।

Laharaa taandaa pahara garjhinchha.

परिमार्जित मिति:

अन्धाको सहारा लङ्गडा ।

Andhaa ko saahaaraa langadaa.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: