Download Nepali Ukhan App from Play store.

उखानहरु - पृष्ठ ९४

टपरी माझेर कहिल्यै चोखिदैन !

Tapari maajhera kahilei chokhidaina !

परिमार्जित मिति:

अकबर राजा, बिरबल काजि, इन्साफ दिन्छन खुसिराजि !

Akabar raaja, birbal kaaji, insaaf dinchhan khusiraaji

परिमार्जित मिति:

अकटको कुलो, बिकटको खेत, बिर्सेछु दाजै शिलोकको फेद !

Akat ko kulo, bikat ko khet, birsechhu daajai silok ko fed !

परिमार्जित मिति:

अंग्रेजीको काइदा, भुक्नेलाई फाइदा !

Angreji ko kaida, bhukne lai faida!

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: