Download Nepali Ukhan App from Play store.

उखानहरु - पृष्ठ ८९

अकटको कुलो, बिकटको खेत, बिर्सेछु दाजै शिलोकको फेद !

Akat ko kulo, bikat ko khet, birsechhu daajai silok ko fed !

परिमार्जित मिति:

अंग्रेजीको काइदा, भुक्नेलाई फाइदा !

Angreji ko kaida, bhukne lai faida!

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: