Download Nepali Ukhan App from Play store.

उखानहरु - पृष्ठ ८७

बादरको पुच्छर टाई न इँजार

Badar ko puchhar tai na ijaar

परिमार्जित मिति:

लानेलाई भन्दा जानेलाई हतार !

Laane lai bhandaa jaane lai hataar

परिमार्जित मिति:

एक घर विष्ट, दश घर कामी, जस्ता तिमी उस्तै हामी

Ek ghar bista, das ghar kaami, jasta timi ustai haami

परिमार्जित मिति:

परबाट भिनाजु आए, तँ जान्छेसकी मा जाउँ !

Para baata vinaju aaye, ta jaanchhas ki ma jau !

परिमार्जित मिति:

कस्ता कस्ता कहाँ गए मुसाको बच्चा दरबारमा

Kasta kasta kaha gaye musa ko bacchha durbar maa

परिमार्जित मिति:

न धुँदा जाने, न रुँदा जाने !

Na dhudaa jaane, na rudaa jaane !

परिमार्जित मिति:

टपरी माझेर कहिल्यै चोखिदैन !

Tapari maajhera kahilei chokhidaina !

परिमार्जित मिति:

अकबर राजा, बिरबल काजि, इन्साफ दिन्छन खुसिराजि !

Akabar raaja, birbal kaaji, insaaf dinchhan khusiraaji

परिमार्जित मिति:

अकटको कुलो, बिकटको खेत, बिर्सेछु दाजै शिलोकको फेद !

Akat ko kulo, bikat ko khet, birsechhu daajai silok ko fed !

परिमार्जित मिति:

अंग्रेजीको काइदा, भुक्नेलाई फाइदा !

Angreji ko kaida, bhukne lai faida!

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: