Download Nepali Ukhan App from Play store.

उखानहरु - पृष्ठ ८२

चिनाको भात भातै होइन, स्वास्नीको जात जातै होइन !

Chinaa ko bhaat bhaatai hoina, swasni ko jaat jaatai hoina !

परिमार्जित मिति:

घर न थर, पोइको रहर !

Ghar na thar, poi ko rahar !

परिमार्जित मिति:

लौरो टेके भर हुन्छ, कान्छी ल्याए घर हुन्छ !

Lauro teke bhar hunchha, kaanchhi lyaaye ghar hunchha !

परिमार्जित मिति:

पाडो खानेले बाच्छो राख्दैन !

Paado khaane le bachho raakhdaina !

परिमार्जित मिति:

तिर्थ न ब्रत, भुडी भर्त !

Tirtha na brata, bhudi barta!

परिमार्जित मिति:

लगनपछिको पोते के काम?

Lagan pachhi ko pote ke kaam?

परिमार्जित मिति:

अराएको काम र भराएको मानोले कति दिन चल्छ !

Araayeko kaam ra bharaayeko maano le kati din chalchha !

परिमार्जित मिति:

छोरो भन्दा नाती प्यारो, सावाँ भन्दा ब्याज प्यारो !

Chhoro bhanda naati pyaaro, sawaa bhandaa byaaj pyaaro !

परिमार्जित मिति:

नभएकी स्वास्नी कस्ती कस्ती, भएकी स्वास्नी सस्ती !

Nabhaye ki swasni kasti kasti, bhaye ki swasni saasti !

परिमार्जित मिति:

जहाँ गुलियो त्यहाँ बाहुन भुलियो ! !

Jaha guliyo tyaahaa baahun bhuliyo!

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: