Download Nepali Ukhan App from Play store.

उखानहरु - पृष्ठ ७३

जहाँ दही, त्यहीँ बाहुनको सही ।

Jaha dahi, tyahi baahun ko sahi.

परिमार्जित मिति:

घ्यु केमा पोखियो? दालमा ।

Ghyu k maa pokhiyo? daal maa.

परिमार्जित मिति:

चोरको स्वर ठूलो, डाँकाको आँखा ठूलो ।

Chor ko swar thulo, daakaa ko aankha thulo.

परिमार्जित मिति:

टुहुराको सहारा दैव ।

Tuhurako sahara daiba.

परिमार्जित मिति:

घैया रोपेर धान फल्दैन ।

Ghaiyaa ropera dhaan faldaina.

परिमार्जित मिति:

जुवाको धन गन्दै नगन ।

Juwa ko dhan gandai nagan.

परिमार्जित मिति:

राजाको धन जान्छ, भँडारेको पेट पोल्छ ।

Raaja ko dhan jaanchha, badaareko pet polchha.

परिमार्जित मिति:

दुधको साक्षी बिरालो ।

Dudh ko saakshi biralo.

परिमार्जित मिति:

चोरको हजार दाउ ।

Chor ko hajar dau.

परिमार्जित मिति:

तित्राको मुखै वैरी ।

Titra ko mukhai bairi.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: