Download Nepali Ukhan App from Play store.

उखानहरु - पृष्ठ ७३

मूर्ख र पैसा छिट्‍टै सकिन्छ ।

Murkha ra paisa chittai sakinchha.

परिमार्जित मिति:

रात गए अग्रात पलाउँछ ।

Raat gaye agraat palauchha.

परिमार्जित मिति:

लाटो लड्छ एक बल्ड्याङ बाठो लड्छ तीन बल्ड्याङ ।

Laato ladchha ek baldyang, batho ladcha tin baldyang.

परिमार्जित मिति:

जो अगुवा उही बाटो हगुवा ।

Jo aguwaa uhi baato haguwaa.

परिमार्जित मिति:

खुट्‍टा भए जुत्ता हजार ।

Khutta vaye jutta hajar.

परिमार्जित मिति:

नपाउनेले केरा पायो बोक्रा समेत चपायो ।

Napaune le keraa paayo bokra samet chapaayo.

परिमार्जित मिति:

आई लाग्ने माथि जाई लाग्नु ।

Aayi laagne maathi jaayi laagne.

परिमार्जित मिति:

कांही नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा ।

Kahi navayeko jatra haadi gau maa.

परिमार्जित मिति:

कुसाइतमा पञ्‍चेबाजा ।

Kusaayit maa panche baajaa

परिमार्जित मिति:

बैंसमा स्याल पनि घोर्ले हुन्छ ।

Baisa maa syaal pani ghorle hunchha.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: