Download Nepali Ukhan App from Play store.

उखानहरु - पृष्ठ ७२

लात को घोडा बात ले मान्दैन ।

Laat ko ghodaa baat le maandaina.

परिमार्जित मिति:

वल्लो घाट न पल्लो तीर

Wallo ghaat na pallo tir

परिमार्जित मिति:

अघि हेर्नु चार हात, पछि हेर्नु बाह्र हात !

Aghi hernu chaar haat, pachhi hernu bahra haat !

परिमार्जित मिति:

दुइटी बुहारी, एउटा बुलाकी !

Duiti buhaari, euta buhaari !

परिमार्जित मिति:

दमाइको लुगामा तुना छिनेको !

Damai ko lugaamaa tunaa chhineko !

परिमार्जित मिति:

ओखरबोटमा चिल बस्यो, देखेपछि दिल बस्यो !

Okhar botmaa chil basyo, dekhe pachhi dil basyo.

परिमार्जित मिति:

डाँकाले खाएको धन,आगोले खाएको बन !

Daakaa le khaayeko dhan, aago le khaayeko ban !

परिमार्जित मिति:

चिनाको भात भातै होइन, स्वास्नीको जात जातै होइन !

Chinaa ko bhaat bhaatai hoina, swasni ko jaat jaatai hoina !

परिमार्जित मिति:

घर न थर, पोइको रहर !

Ghar na thar, poi ko rahar !

परिमार्जित मिति:

लौरो टेके भर हुन्छ, कान्छी ल्याए घर हुन्छ !

Lauro teke bhar hunchha, kaanchhi lyaaye ghar hunchha !

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: