Download Nepali Ukhan App from Play store.

उखानहरु - पृष्ठ ७१

मरी लानु केहि छैन ।

Mari laanu kehi chhaina.

परिमार्जित मिति:

आकाशको फल आँखा तरी मर् ।

Aakas ko fal, aankha tari mar.

परिमार्जित मिति:

मर्नु भन्दा अगाडि आङ् तन्काउनु ।

Marnu bhanda agaadi aang tankaunu.

परिमार्जित मिति:

हातमा पुस्तक मनमा दश थोक ।

Haat maa pustak, man maa das thok.

परिमार्जित मिति:

हात्ती छिर्‍यो पुच्छर अड्क्यो ।

Haatti chhiryo, puchhar adkyo.

परिमार्जित मिति:

माग्ने लाई छान्ने अधिकार हुँदैन ।

Maagne lai chhanne adhikaar hudaina.

परिमार्जित मिति:

सत्त्य को धन रहन्छ, असत्त्य को धन रहदैन ।

Satya ko dhan rahanchha, asatya ko dhan rahadaina.

परिमार्जित मिति:

हात्ती लम्कनु घोडा चम्कनु ।

Hatti lamkanu, ghoda chamkanu.

परिमार्जित मिति:

आयूको छोरालाई वायूको डर ।

Aayu ko choora lai baayu ko dar.

परिमार्जित मिति:

पानी खानू मूलको, स्वास्नी ल्याउनू कूलको ।

Paani khaanu mul ko, swasni lyaunu kul ko.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: