Download Nepali Ukhan App from Play store.

उखानहरु - पृष्ठ ६१

पाँच पैसाको ल्वांग छैन, दस पैसाको स्वांग !

Paanch paisa ko lwaang chhaina, dash paisa ko swang.

परिमार्जित मिति:

खान्न–खान्न लोकाचार, खाएपछि माना चार ।

Khanna khanna lokachaar, khaaye pachhi maanaa chaar

परिमार्जित मिति:

डरलाग्दा मान्छेका घिनलाग्दा कुरा !

Dar laagdaa maanchhe kaa ghin laagdaa kura !

परिमार्जित मिति:

बनको बाघले खवोस नखावोस, मनको बाघले खान्छ ।

Banko baagh le khaaos nakhaaos, man ko bhaag le khaanchha.

परिमार्जित मिति:

भिरको चिन्डो, उधो न उभो !

Bhir ko chindo, udho na ubho !

परिमार्जित मिति:

जाहा ईक्छा, त्यहाँ उपाए !

Jaha itchya, tyaahaa upaaye.

परिमार्जित मिति:

दु:खीलाई दिन्छु नभन्‍नू, विधवालाई लान्छु नभन्‍नु ।

Dukhi lai dinchhu nabhannu, bidhuwa lai laanchhu nabhannu.

परिमार्जित मिति:

आगो ताप्नु मुढाको कुरा, सुन्‍नु बुढाको ।

Aago taapnu muda ko kura sunnu buda ko

परिमार्जित मिति:

बाहुनले च्याउ खाओस् न स्वाद पाओस् ।

Bahun le chyau khawos na swaad paawos!

परिमार्जित मिति:

नाच्न नजान्ने आँगन टेढो ।

Naachna najaanne agan tedo !

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: