Download Nepali Ukhan App from Play store.

उखानहरु - पृष्ठ ५८

आफुले खान नपाएको अंगुर अमिलो ।

Aafule khaana napaayeko angur amilo.

परिमार्जित मिति:

भुक्ने कुकुरले टोक्दैन ।

Bhukne kukur le tokdaina.

परिमार्जित मिति:

जस्तो देश उस्तै भेष ।

Jasto desh, ustai bhesh.

परिमार्जित मिति:

नहुनु मामा भन्दा कानै मामा जाती ।

Nahunu bhanda kaanai maama jaati

परिमार्जित मिति:

बुढो पोईले हसाउँछ, ठिटो पोईले रुवाउँछ ।

Budo poi le hasauchha, thito poi le ruwauchha.

परिमार्जित मिति:

जो चोर उसकै ठुलो स्वर ।

Jo chor uskai thulo swor

परिमार्जित मिति:

दुर्गंधित भन्ने थाहा पाएपछि उधिनिरहनु पर्दैन ।

Durgandhi bhanne thaahaa paayepachii udhini rahanu pardaina.

परिमार्जित मिति:

हलेदो भन्ने थाहा पाएपछि कोट्याउनु पर्दैन ।

Hadelo bhanne thaahaa paaye pachhi kotyaunu pardaina.

परिमार्जित मिति:

मौकामा हिरा पनी फोर्न सक्नु पर्छ ।

Maukaa maa hiraa pani forna saknu parchha.

परिमार्जित मिति:

बत्ती मुनि अँध्यारो ।

Batti muni andhyaaro.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: