Download Nepali Ukhan App from Play store.

उखानहरु - पृष्ठ ४१

स्वास्नीमान्छेको थर छैन लोग्ने मान्छेको घर छैन ।

Swasni maanchhe ko thar chhaina, logne maanchhe ko ghar chhaina.

परिमार्जित मिति:

आँ गर्दा अलङ्‍कार बुझ्ने ।

Aa gardaa alangkaar bujhne.

परिमार्जित मिति:

केटी हेर्नै नपर्ने, केटो बोल्नै नपर्ने ।

Keti hernai naparne, keto bolnai naparne.

परिमार्जित मिति:

बाघ बुढो र स्याल तन्नेरी ।

Baagh budo ra syaal tanneri.

परिमार्जित मिति:

बाउले गर्नु पर्ने चुलाको ड्युटी ।

Baule garnu parne chulaa ko duty.

परिमार्जित मिति:

रावण मरेर लंका खाली हुँदैन ।

Raaban marera lankaa khaali hudaina.

परिमार्जित मिति:

मर्दकी दश ओटी ।

Marda ki das woti.

परिमार्जित मिति:

शोक न सुर्ता, भोक न भकारी ।

Sok na surtaa, bhok na bhakaari.

परिमार्जित मिति:

नशा भनेको सुर्तीले पनि दिन्छ ।

Nashaa bhaneko surti le pani dinchha.

परिमार्जित मिति:

सोर्‍है साला सत्र ।

Sohrai saalaa satra.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: