Download Nepali Ukhan App from Play store.

उखानहरु - पृष्ठ ३५

घिच्न जान्दैनन् पकाउनेलाई दोष ।

Ghichna jaandainan pakaune lai dosh.

परिमार्जित मिति:

इश्वर धपायो, शास्त्र चपायो ।

Ishwor dhapaayo, saastra chapaayo.

परिमार्जित मिति:

उठ बुहारी सास फेर, ढिकी छाड्नासाथ जाँतो हेर ।

Utha buhaari saas fera, dhiki chaadnaa saath jaato hera.

परिमार्जित मिति:

काका भन्नु र कान्छा बाऊ भन्नु एउटै कुरो हो ।

Kaka bhannu ra kancha bau bhannu eutai kuro ho.

परिमार्जित मिति:

दिनमा कमिनी कपाल कोर रातमा कमिनी घोचा चोर ।

Din maa kamini kapaal kor, raat maa kamini ghochaa chor.

परिमार्जित मिति:

कालो बाहुन, गोरो शुद्र, यिनीदेखि डराउँछन् महारुद्र ।

Kaalo baahun, goro sudra, yini dekhi darauchhan mahaa rudra.

परिमार्जित मिति:

Ex को छोरो न भान्जो न भतिजो ।

Ex ko chhoro na bhaanjo na bhatijo.

परिमार्जित मिति:

अदुवा खाई सभामा बस, मुला खाई बन पस ।

Aduwaa khaayi sabhaa maa basa, mulaa khaayi bana pasa.

परिमार्जित मिति:

दरबारमा प्रवेश गर्दैमा साँढे राजा बन्दैन, बरु दरबार गोठ बन्छ ।

Durbar prabesh gardai maa saande raajaa bandaina, baru durbar goth banchha.

परिमार्जित मिति:

भोको पेटले सोच्न सक्दैन ।

Bhoki pet le sochna sakdaina.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: