Download Nepali Ukhan App from Play store.

उखानहरु - पृष्ठ २५

आँटेको काम झट्टै श्री गणेश !

Aateko kaam jhattai shree ganesh.

परिमार्जित मिति:

बाघको बाटो बाघ हिड्छ, सर्पको बाटो सर्प ।

Bagh ko baato bagh hidchha, sarpa ko baato sarpa.

परिमार्जित मिति:

मोही माग्नु,ढुंग्रो लुकाउनु ।

Mohi maagnu dhungro lukaunu.

परिमार्जित मिति:

मेरो गोरूको बार्‍है टक्‍का ।

Mero goru ko bahrai takkaa.

परिमार्जित मिति:

भुक्ने कुकुर भुकिरहन्छ, टोक्ने कुकुर सुतिरहन्छ ।

Bhukne kukur bhukirahanchha, tokne kukur sutirahanchha.

परिमार्जित मिति:

जसको तरबार उसको घरबार ।

Jasko tarbaar usko gharbaar.

परिमार्जित मिति:

माछा देखे दुलो भित्र हात, सर्प देखे दुलो बाहिर हात ।

Machha dekhe dulo bhitra haat, sarpa dekhe dulo baahira haat.

परिमार्जित मिति:

पाँच घरका कुत्ता, खाने बेला यता न उता ।

Panch ghar kaa kuttaa, khaane bela yeta na uta.

परिमार्जित मिति:

श्रीमती कति बाठी, बोका स्टाईलको केश काटी ।

Shrimati kati baathi, bokaa style ko kesh kaati.

परिमार्जित मिति:

काशी जाने कुतिको बाटो !

Kaashi jaane kuti ko baato.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: