Download Nepali Ukhan App from Play store.

उखानहरु - पृष्ठ १५

इलमीको भागमा माछा र मासु, अल्छीको भागमा आँशु नै आँशु ।

Ilami ko bhaag maa machha ra maasu, alchhi ko bhaag maa anshu nai aanshu.

परिमार्जित मिति:

आफ्नो दिउँ त मै मरि जाउँ, अर्काको पाए तीन माना खाउँ ।

Aafno diu ta mai marijau, arkaako paye tin maanaa khaau.

परिमार्जित मिति:

अघि बुढी जानिन, पछि बुढी मानिन ।

Aghi budi jaanina, pachhi budi manina.

परिमार्जित मिति:

अघिपछि स्याहार, चोर आउने दिन विस्याहार ।

Agi pachhi syaahaar, chor aaune din bisyaahaar.

परिमार्जित मिति:

सुख पाए ससुराली जानू, दु:ख पाए मीतकहाँ जानू।

Sukhan paaye sasurali jaanu, dukha paaye mit kahaa jaanu.

परिमार्जित मिति:

कुकुर भुक्दै गर्छ, हात्ती लम्कँदै गर्छ ।

Kukur bhukdai garchha, hatti lamkidai garchha.

परिमार्जित मिति:

राजाको अँगाडि र घोडाको पछाडि नलाग्नु, लात खाइन्छ!

Raajaa ko agaadi ra ghodaa ko pachaadi nalaagnu, laat khaayinchha.

परिमार्जित मिति:

बिद्या नै धन हो ।

Bidhya nai dhan ho.

परिमार्जित मिति:

ओरालो लागेको मृगलाई बाच्छाले पनि खेद्छ ।

Oraalo laageko mrigha lai bachchhaa le pani khedchha.

परिमार्जित मिति:

अन्धोलाई ऐनाको खोजि ।

Andho lai ainaa ko khoji.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: