Download Nepali Ukhan App from Play store.

उखानहरु - पृष्ठ १३

भतुवालाई पाडो पाए पनि पाडी पाए पनि बेगौती ।

Bhatuwa lai pado paye pnai padi paye pani bigauti.

परिमार्जित मिति:

लगौंटी च्याती कुसुमे रुमाल ।

Lagauti chyati kusume rumal.

परिमार्जित मिति:

हेर्नेको र छेर्नेको भर हुँदैन ।

Herne ko ra chherne ko bhar hudaina.

परिमार्जित मिति:

पारिको घाँस हरियो हुन्छ ।

Paari ko ghas hariyo hunchha.

परिमार्जित मिति:

मनमा चिसो पस्नु ।

Man ma chiso pasnu.

परिमार्जित मिति:

विनाश काले विपरीत बुद्धि ।

Binaas kaale biparit buddhi

परिमार्जित मिति:

ताक परे तिवारी नत्र गोतामे ।

Taak pare tiwari natra gotame.

परिमार्जित मिति:

कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विस्मात् ।

Kaag lai bel paakyo harsa na bismaat.

परिमार्जित मिति:

जसको सीता खानु, उसकै गीता गाउनु ।

Jasko sita khanu, uskai gita gaunu.

परिमार्जित मिति:

काग बाठो भयो भने गु खान्छ ।

Kaag batho bhayo bhane gu khanchha.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: