Download Nepali Ukhan App from Play store.

राजनीतिक उखानहरु - पृष्ठ २

जनतालाई गणतन्त्र हर्ष न बिस्मात ।

Janataa lai ganatantra harsha na bismaat.

परिमार्जित मिति:

ताउलोमा जाउलो छैन, प्रधान शत्रु अमेरिका !

Taulo maa jaulo chhaina, pradhaan satru America.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: