Download Nepali Ukhan App from Play store.

राजनीतिक उखानहरु - पृष्ठ २

के खोज्छस् नेता कुर्सी ।

K khojchhas netaa kursi.

परिमार्जित मिति:

ताउलोमा जाउलो छैन, प्रधान शत्रु अमेरिका !

Taulo maa jaulo chhaina, pradhaan satru America.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: