Download Nepali Ukhan App from Play store.

नकारात्मक उखानहरु

विनाश काले विपरीत बुद्धि ।

Binaas kaale biparit buddhi

परिमार्जित मिति:

डरलाग्दा मान्छेका घिनलाग्दा कुरा !

Dar laagdaa maanchhe kaa ghin laagdaa kura !

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: