Download Nepali Ukhan App from Play store.

धार्मिक उखानहरु

युद्धको बेलामा बुद्धको पुराण काम लाग्दैन ।

Yuddha ko bela buddha ko puraan kaam laagdaina.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: