Download Nepali Ukhan App from Play store.

अश्लील उखानहरु

कि त लाम्ला सुनको बाला, कि त जाला पुं*मा खाला ।

Ki ta laamlaa suna ko baalaa, ki ta jalaa pu** m aa khaalaa.

परिमार्जित मिति:

फुस्रो चाकलाई मलमलको धोती ।

Fusro chaak lai malmal ko dhoti.

परिमार्जित मिति:

बँदेल जति मोटायो उति मु** साँगुरो !

Badel jati motaayo uti mu** saaguro !

परिमार्जित मिति:

बाख्रीको पुच्छर काटे बोकालाई सजिलो ।

Baakhri ko puchchhar kaate bokaa lai sajiko.

परिमार्जित मिति:

जति सुम्सुम्यायो उति ठाडो ।

Jati sumsumyaayo uthi thaado.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: