Download Nepali Ukhan App from Play store.

आधुनिक उखानहरु - पृष्ठ ४

कलिवुडको जात्रा तिघ्राको व्यापार ।

Kollywood ko jatra tighra ko byaapar.

परिमार्जित मिति:

भित्र खोले सिस्नो स्वाप् स्वाप्, बाहिर डिङगो जुत्ता ढ्याप् ढ्याप् ।

Bhitra khole sisno swap swap, baahira dingo juttaa dhyap dhyap.

परिमार्जित मिति:

एक पल्ट पकरा्उ परेको चोर पोस्टम्यानलाई देख्दा पनि भाग्छ ।

Ek palta pakrau pareko chor postman lai dekhda pani bhaagchha.

परिमार्जित मिति:

बादरको पुच्छर टाई न इँजार

Badar ko puchhar tai na ijaar

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: