Download Nepali Ukhan App from Play store.

Sweety Kumari द्वारा पेश गरिएका उखानहरु

हात्तीको मुखमा जीरा ।

Hatti ko mukh maa jira.

परिमार्जित मिति:

हलुवामा बालुवा ।

Haluwa ma baluwa.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: