Download Nepali Ukhan App from Play store.

Radha Maharjan द्वारा पेश गरिएका उखानहरु

आमाको होटेलमा खाएर बुवाको लजमा बस्ने ।

Aama ko hotel maa khaayera buwa ko lodge maa basne.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: