Download Nepali Ukhan App from Play store.

Parvat Sharma द्वारा पेश गरिएका उखानहरु

जिते हस्तिनापुरको राज, हारे चपरी मुनीको बास ।

Jite hastinaapur ko raaj, haare chapari muni ko baas.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: