Download Nepali Ukhan App from Play store.

Naresh Thebe द्वारा पेश गरिएका उखानहरु

पाठकी कन्धनी, भाङ्ग्राको धोती !

Pathaki kandhani, bhangra ko dhoti.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: