Download Nepali Ukhan App from Play store.

Madan Thakuri द्वारा पेश गरिएका उखानहरु

शंकाले लंका जल्छ ।

Sanka le Lanka jalchha.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: