Download Nepali Ukhan App from Play store.

मच्छिन्द्र आचार्य द्वारा पेश गरिएका उखानहरु

गु खानेले गु खाए पनि मुत्नेले नचुटे।

Gu khaane le gu khaaye pani mutne le nachute.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: