Download Nepali Ukhan App from Play store.

Lok Rana द्वारा पेश गरिएका उखानहरु

दुधको साक्षी बिरालो ।

Dudh ko saakshi biralo.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: