Download Nepali Ukhan App from Play store.

कालिदास पाण्डेय द्वारा पेश गरिएका उखानहरु

मागेको गोरु, चोरेको हलो, जोत्न थालेको बारिमै ढलो ।

Maageko goru, choreko halo, jotna thaaleko baarimai dhalo.

परिमार्जित मिति:

मुस्ताङ को स्याउ, पाल्पा को च्याउ टिप्ने कसले सबैलाइ झ्याउ ।

Mustang ko syau, palpa ko chau, tipne kasle sabai lai jhyau.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: