Download Nepali Ukhan App from Play store.

जीवन विश्वकर्मा द्वारा पेश गरिएका उखानहरु

अगुल्टोले हानेको कुकुर बिजुलीदेखि तर्सन्छ ।

Agulto le haaneko kukur bijuli dekhi tarsanchha.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: