Download Nepali Ukhan App from Play store.

गौरव ढकाल द्वारा पेश गरिएका उखानहरु

गाईलाई मोसो दलेर भैंसी बन्दैन ।

Gai lai moso dalera bhainsi bandaina.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: