Download Nepali Ukhan App from Play store.

Doma द्वारा पेश गरिएका उखानहरु

अड्को पड्को तेलको धूप ।

Addo paddo tel ko dhup.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: