Download Nepali Ukhan App from Play store.

Dayachandra Shrestha द्वारा पेश गरिएका उखानहरु

मन पर्ने मान्छेको दुर्गन्ध नै सुगन्ध ।

Man parne manchhe ko durgandha nai sugandha.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: