Download Nepali Ukhan App from Play store.

बिक्रम चौधरी द्वारा पेश गरिएका उखानहरु

भैंसी नुहाएर गाई हुदैन, भाई मोटाएर दाई हुदैन ।

Bhaisi nuhayera gai hudaina, bhai motayera dai hudaina.

परिमार्जित मिति:

डाडामा घर छ, मलाई के को डर छ ।

Dada ma ghar chha, malai k ko dar chha.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: