Download Nepali Ukhan App from Play store.

Alok द्वारा पेश गरिएका उखानहरु

पोहोर मरी सासु, अहिले आयो आँसु ।

Pohor mari sasu, ahile ayo ansu.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: