Download Nepali Ukhan App from Play store.

आभाष पोखरेल द्वारा पेश गरिएका उखानहरु

राजाको हुकुम भन्दा लेढोको हुकुम ठूलो ।

Raja ko hukum bhanda ledo ko hukum thulo.

परिमार्जित मिति:

यो पेज सेयर गर्नुहोस्: